Dagsformen

 
 
Absen finns fortfarande där under.