Tribulus Terrestris


Läser humanfysiologi just nu och bl.a. om hormoner. Läste om luteiniserande hormon som höjer testosteronhalterna och sökte givetvis på gymvaruhuset och hittade "Tribulus Terrestris" som är en växt/ört som stimulerar utsöndring av luteiniserande hormon, vilket i sin tur höjer testosteronnivåerna, vilket i sin tur ökar muskeluppbyggnad. Läste sen lite om det på wikipedia och där står det att det inte alls ska ha testosteronhöjande effekt och att det kan ge bröstväxt! Även ett forum om ämnet beskrevs det som att det inte var någon speciell effekt. Och någon där sa att även om ett ämne höjer testosteronnivåerna t.ex. 40%, så ger det ingen effekt. Det här med bröstförstoring var ju inte så bra, men intressant att man kan tillämpa det som står i läroboken på tankar och funderingar...